เลือกภาษา :   |  
Bank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank Cheque
บัตรพลาสติก
- บัตรเครดิตติดชิป
- บัตรชนิดแตะผ่านหรือไร้สัมผัส
- บัตรติดรูปถ่าย บัตรสมาชิก
เช็คธนาคาร
- ผลิตเช็คแบบครบวงจร และระบบ Fast Cheque
เอกสารป้องกันการปลอมแปลง
- สมุดคู่ฝาก
- ดวงตราไปรษณียากร
- บัตรขึ้นเครื่องบิน
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง
- เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
แบบฟอร์มธุรกิจ
- ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ
- สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ
- แผ่นพับ One-Part Mailer
- ซองเงินเดือน
- เอกสารเชิงพาณิชย์
ส่งออก
- การส่งออกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
TBSP รับรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2559
วันที่ : 14 กรกฏาคม 2559
TBSP มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในชุมชนรอบโรงงานประจำปี 2559
วันที่ : 28 มิถุนายน 2559
TBSP จัดพิธีบวงสรวงท้าวกุเวรมหาราชหรือองค์เศรษฐีชุมพล มาประดิษฐาน ณ พื้นที่โรงงานอินโฟเซฟ
วันที่ : 28 มิถุนายน 2559
TBSP มอบถังเก็บน้ำสแตนเลสให้กับชุมชน
วันที่ : 29 เมษายน 2559
กิจกรรมค่าย “เปิดโลกสัตว์น่ารู้ไปกับ Shred2Share ปี 8”
วันที่ : 25 มีนาคม 2559
TBSP จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้น ณ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และเข้าสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)
วันที่ : 25 มีนาคม 2559
TBSP New Year Party 2016
วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2559
ขอแนะนำบริการใหม่ InfoZafe ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ เข้าร่วมเป็นอีกบริการของเรา

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดข้อมูลบริการได้ที่ www.infozafe.com หรือที่ โทร 02-380-4188...
Whistleblower
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา