เลือกภาษา :   |  
Bank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank Cheque
บัตรพลาสติก
- บัตรเครดิตติดชิป
- บัตรชนิดแตะผ่านหรือไร้สัมผัส
- บัตรติดรูปถ่าย บัตรสมาชิก
เช็คธนาคาร
- ผลิตเช็คแบบครบวงจร และระบบ Fast Cheque
เอกสารป้องกันการปลอมแปลง
- สมุดคู่ฝาก
- ดวงตราไปรษณียากร
- บัตรขึ้นเครื่องบิน
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง
- เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
แบบฟอร์มธุรกิจ
- ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ
- สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ
- แผ่นพับ One-Part Mailer
- ซองเงินเดือน
- เอกสารเชิงพาณิชย์
ส่งออก
- การส่งออกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ : 22 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเยื่ยมชม ณ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัท และ นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 02 พฤษภาคม 2561
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 16 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านญ๊่ปุ่น และพระราชวังบางปะอิน จังหวัดอยุธยา
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
ขอแนะนำบริการใหม่ InfoZafe ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ เข้าร่วมเป็นอีกบริการของเรา

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดข้อมูลบริการได้ที่ www.infozafe.com หรือที่ โทร 02-380-4188...
Whistleblower
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา