เลือกภาษา :   |  
รู้จัก TBSP  
 รางวัลและใบประกาศแห่งคุณภาพ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เกี่ยวกับบริษัท
     ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
     ข้อบังคับของบริษัท
     อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
     บรรษัทภิบาล
     นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
     จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
     Tax Policy
 โครงสร้างองค์กร
 ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหารบริษัท
 Global Compact
     2014
     2015
     2016
     2017
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 นางสาวณสรัลย์ สลิลจันทร

   อายุ : 53  ปี

   ตำแหน่งงานที่ทำ : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
   
วุฒิการศึกษา :

2537      ปริญญาโท MIM  ( Master’s Degree Program in Marketing ) สาขาการตลาด
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557      ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School
             มหาวิทยาลัย Pennsylvania
ประสบการณ์ :

2539-2545     ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
                    Diethelm Co.Ltd*

2546-2547     ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ 
                    บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

2548-2549    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
                   บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด(มหาชน)

*หมายเหตุ: ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 
  

นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม
นางบุษกร ระดมสุทธิกุล
นายอำนาจ บุญขวัญ
นางสาวณสรัลย์ สลิลจันทร
นายธรัชต์ เจริญสุข
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา