เลือกภาษา :   |  
รู้จัก TBSP  
 รางวัลและใบประกาศแห่งคุณภาพ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 เกี่ยวกับบริษัท
     ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
     ข้อบังคับของบริษัท
     อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
     บรรษัทภิบาล
     นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
     จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
     Tax Policy
 ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหารบริษัท
 Global Compact
     2014
     2015
     2016
     2017
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
กรรมการผู้จัดการ
 นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
    
 นางสาววรางคณา สุวรรณโณ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 นายอำนาจ บุญขวัญ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
    
 นางสาวณสรัลย์ สลิลจันทร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 นายธรัชต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    
นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม
นางสาววรางคณา สุวรรณโณ
นายอำนาจ บุญขวัญ
นางสาวณสรัลย์ สลิลจันทร
นายธรัชต์ เจริญสุข
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา