เลือกภาษา :   |  
ร่วมงานกับเรา  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)


บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
เชื่อมั่นว่า การบริหารงาน จะสำเร็จ ตามเป้าหมายได้นั้น ต้องมีพนักงานที่ดี ทั้งทางด้าน การสุขภาพ ขยัน หมั่นเพียร รักงานที่ได้รับมอบหมายและมีความรับผิดชอบทั้งตัวเองและผู้อื่นๆ รวมทั้งมีการทำงานและประสานงานอย่างเป็นทีม


การบริหารด้านบุคคลนั้นต้องเน้นการเลือกบุคคลากรที่ดี เสริมสร้างพัฒนาการด้านความสามารถ การกระตุ้นให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเลือกบุคคลากรในแต่ละตำแหน่งงานนั้นต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา