เลือกภาษา :   |  
เทคโนโลยี  
 เทคโนโลยี
 เกร็ดความรู้
 อภิธานศัพท์
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerOUR TECHNICAL / เทคนิคป้องกันการปลอมแปลง

การป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้เทคนิคต่างๆ แบ่งออกเป็น การใช้กับสิ่งพิมพ์และบัตรต่างๆ เทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง/(Security Printing with Security Features)

บริษัทได้นำเทคนิคหลากหลายทางการพิมพ์ประกอบกันในงานพิมพ์แต่ละขั้น ในงาน 1 ชิ้นอาจใช้เทคนิคการพิมพ์มากกว่า 1 แบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการปลอมแปลง

1. Multi-tone Watermark
กระดาษลายน้ำ ซึ่งสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรได้ ผลิตภายใต้โรงงานที่ผลิตได้เฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐาน

2. Visible Fibers.
กระดาษพิเศษที่ฝังเส้นใยพิเศษสีต่างๆ ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ผลิตภายใต้โรงงานที่ผลิตได้เฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐาน

3. Invisible Fibers.
กระดาษพิเศษที่ฝังเส้นใยพิเศษที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านแสงเหนือม่วง (UV Light) เท่านั้น ไม่สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารหรือแสกนเนอร์เก็บข้อมูลเพื่อทำปลอมขึ้นมาได้

4. Guilloche Design (Security Borders)
เป็นลายเส้นที่ออกแบบมาเฉพาะ ซึ่งเห็นเป็นเส้นบางๆ สร้างสลับทับซ้อนกันมีทั้งถี่และห่างแล้วแต่การออกแบบให้ทับซ้อนกันไปมาในองศาต่างๆ และจะเพิ่มการสลับสีเพื่อเพิ่มความยากซับซ้อนให้มากขึ้นถือเป็นการโชว์เทคนิคการพิมพ์ที่ต้องใช้ผู้พิมพ์ที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานควบคุมการพิมพ์ ลายเส้นที่ซับซ้อนนี้ถูกสร้างจากโปรแกรมเฉพาะเท่านั้น

5. Chemical Sensitizing
การทดสอบด้วยสารเคมี ถ้าเป็นกระดาษพิเศษจะมีปฏิกิริยากับสารเคมีประเภทกรดหรือด่างที่หยดลงไป เช่น การเปลี่ยนสี หรือเป็นคราบ

6. Document numbering
การกำหนดและควบคุมตัวเลขเฉพาะเพื่อการตรวจสอบเอกสารแต่ละชิ้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการควบคุมให้ปลอดการปลอมแปลง

7. Micro Text
เป็นตัวอักษรที่เล็ก และควรจะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ นำมาเรียงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นลายคลื่นหรือรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเส้น เมื่อใช้แว่นขยายจะมองเห็นข้อความหรือตัวอักษรที่ถูกกำหนดไว้ตามรูปแบบ

8. Hologram
ภาพ 3 มิติบนแผ่นฟอยล์ ซึ่งยากมากที่จะเลียนแบบให้เหมือน สามารถสั่งทำพิเศษเฉพาะกิจได้ และไม่สามารถปลอมแปลงโดยการถ่ายเอกสาร

9. Gold Blocking
การปั้มทอง ป้องกันปลอมแปลงโดยการถ่ายเอกสาร

10. Rainbow Printing
เทคนิคการผสมหมึก จากการพิมพ์เกิดเป็นสีสันต่างๆ

11. Optical Variable ink
หมึกพิเศษที่สีจะเปลี่ยนเวลามองในมุมที่เปลี่ยนไป
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา