เลือกภาษา :   |  
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  
 งบการเงิน
     2558
 ข้อมูลหลักทรัพย์
 รายงานประจำปี
     2555
     2556
     2557
     2558
     2559
     2560
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
     2560
     2559
     2558
     2557
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

       ผู้ที่ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

% ของจำนวนหุ้น

1

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

          3,520,000

32.00%

2

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

          2,187,981

19.89%

3

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

          1,956,724

17.79%

4

นางนันทิยา สันติกาญจน์

            542,000

4.93%

5

นายกฤษณะ สุวรรณไพรพัฒนะ

            542,000

         4.93%

6

นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ

            534,000

4.86%

7

นายเอก ตัณฑวิเชียร

            534,000

4.86%

8

นางสาวพัชนา ตวงสิทธิสมบัติ

            249,791

2.27%

9

นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ

            139,100

1.27%

10

นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

            115,332

1.05%


 

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา