เลือกภาษา :   |  
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  
 งบการเงิน
     2558
     2559
     2560
 ข้อมูลหลักทรัพย์
 รายงานประจำปี
     2555
     2556
     2557
     2558
     2559
     2560
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
     2560
     2559
     2558
     2557
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

       ผู้ที่ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับ

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

% ของจำนวนหุ้น

1

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

         85,517,830

77.743%

2

น.ส.สุธิดา มงคลสุธี

        19,577,240

          17.797%

3

น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ

        1,469,200

1.336%

4

บริษัท ทิพยสมบัติ จำกัด

         165,150

0.150%

5

นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

         130,600

        0.119%

6

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

          130,340

             0.118%

7

นายวิริทธิ์พล รัตน์ประสาทพร

          116,200

0.106%

8

นายปวีณ นพคุณทอง

         110,200

0.100%

9

นายพจน์ สารสิน

          103,230

0.094%

10

น.ส.กนกสุวีร์ พงศ์ปชานนท์

           96,000

0.087%


 

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา