เลือกภาษา :   |  
บริการ  
 DSMS
 งานพิมพ์ข้อมูล / พับบรรจุซองและส่งทางไปรษณีย์
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ความเป็นจริงที่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีความต้องการในการใช้เอกสาร และแบบฟอร์มเป็นจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้เป็นจำนวนมากในการให้บริการเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อลดภาระในการทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กร บริษัทจึงมีบริการในรูปแบบของ DSMS ขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน การบริหาร จัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียน ฯลฯ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิต การจัดซื้อ จัดหา การควบคุมคุณภาพของงงาน การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูล (Database) การจัดส่งสินค้า การทำลายเอกสารสำคัญ และการจัดทำรายงานต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำระบบ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง พร้อมระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนง่ายต่อการติดตามและตัดสินใจ

1. การบริการแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารและการพิมพ์

2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้า

3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา การจัดเก็บรักษา การจัดส่งสินค้า และกำลังคน

4. มีความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายด้วยบริการระดับสูง
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา