เลือกภาษา :   |  
รู้จัก TBSP  
 รางวัลและใบประกาศแห่งคุณภาพ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เกี่ยวกับบริษัท
     ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
     ข้อบังคับของบริษัท
     อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
     บรรษัทภิบาล
     นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
     จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
     Tax Policy
 โครงสร้างองค์กร
 ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหารบริษัท
 Global Compact
     2014
     2015
     2016
     2017
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รางวัลและเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจ


รางวัลคือสิ่งสะท้อนถึงการยอมรับมาตรฐานการทำงานในระดับสากลของบริษัท ความภูมิใจเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อตนเองและลูกค้า

นอกจากนี้ความรับผิดชอบและความห่วงใยในสภาพแวดล้อมภายนอกของ TBSP ด้วยการจัดตั้งระบบป้องกันและกำจัดมลพิษต่างๆ ได้รับการยอมรับเช่นกัน

Awards & Certifications 

 • เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ ISO 14001
 • ได้รับรางวัล "Certificate of Honor" ในฐานะที่เป็นบริษัทที่บริหารจัดการในรูปแบบ Corporate Governance
 • โดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001
 • ได้รับการยอมรับจากสื่อว่าเป็นบริษัทที่สะอาด ปราศจากการใช้สารเคมี และช่วยเหลือสังคม และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม (CPIE) 20/20 ในการกำจัดขยะและรักษาพลังงาน
 • รางวัลเทคโนโลยีด้านการรักษาความสะอาดจากสถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (TEI)
 • เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CWA 14641:2009 ระดับ High Security Printer ในด้าน Security Printing และ Stamp Printing ทั้งกระบวนการ จากองค์กรอุตสาหกรรมการพิมพ์ในทวีปยุโรป (ICT CEN Workshop Agreements)
 • เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2005 ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ Thai British DPost Co., Ltd. (TBDP) จาก Bureau Veritas 
 • ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว
 • ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ Global Compact จากองค์การสหประชาชาติ
 • เป็นโรงพิมพ์ แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC - COC  
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา