เลือกภาษา :   |  
ข่าวสารและกิจกรรม  
 ข่าวและกิจกรรม
 ข่าวนักลงทุน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  TBSP ผ่านการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
    วันที่ : 08 มิถุนายน 2560
 
 

จากความร่วมมือร่วมใจของเราชาว TBSP ในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 3Rs (reduce reuse recycle) โครงการปลูกผักปลอดสารกับน้ำหมักชีวภาพและการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เป็นต้น

ส่งผลให้บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้  พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองในโครงการอุตสาหกรรม สีเขียว ระดับที่ 4   วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งแสดงว่า TBSP ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยดึงห่วงโซ่อุปทานเข้ามาร่วมในการพัฒนาด้วยเพื่อให้เติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน

ในโอกาสนี้คณะจัดการขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราชาว TBSP จะคงรักษาวัฒนธรรมการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา