เลือกภาษา :   |  
ข่าวสารและกิจกรรม  
 ข่าวและกิจกรรม
 ข่าวนักลงทุน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  TBSP ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
    วันที่ : 07 กันยายน 2560
 
 

ตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตลอดจนลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลให้คืนสภาพที่สมบูรณ์ โดยคุณกฤตยาภรณ์ ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานในพิธี  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

กิจกรรมดังกล่าวพนักงานได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นเจ้าภาพหลัก นอกเหจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน  นักเรียน  ประชาชน ตลอดจนภาครัฐ  ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ  ที่อยู่ทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร่วมกันเก็บขยะตามบริเวณริมเขื่อนพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)  ทาสี/ปรับปรุงสะพานและปรับแต่ งภูมิทัศน์(ตัดต้นไม้) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการร่วมใจกันฟื้นฟูระบบปาชายเลนให้คงอยู่ต่อไปและให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา