เลือกภาษา :   |  
ข่าวสารและกิจกรรม  
 ข่าวและกิจกรรม
 ข่าวนักลงทุน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  TBSP เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทไทยบริติ ดีโพสต์ จำกัด (TBDP)
    วันที่ : 05 มีนาคม 2561
 
 
                   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 TBSPดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ใน TBDP จากเดิมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทเข้าเจรจาซื้อหุ้นสามัญของ TBDP จาก DataPost ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1,666,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBDP ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเข้าเจรจาและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยการเข้าซื้อหุ้น TBDP จาก DataPost เป็นธุรกรรมที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทได้อย่าง คล่องตัวมากขึ้น และจะช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 
 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา