เลือกภาษา :   |  
ข่าวสารและกิจกรรม  
 ข่าวและกิจกรรม
 ข่าวนักลงทุน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  กรรมการผู้จัดการให้สัมภาษณ์รายการ Business Model ทางช่อง Money Channel
    วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
 
 

นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Business Model ทางช่องMoney Channel ภายใต้หัวข้อ “ความปลอดภัยบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพูดคุยวิสัยทัศน์ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในการวางรูปแบบธุรกิจ (Business Model) กลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะสร้างความเติบโตแบบยั่งยืนภายใต้โอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯลฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจากดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรกร ต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่า และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล นักวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ วิเคราะห์ภาพธุรกิจและการประเมินมูลค่าหุ้นที่สะท้อนผ่านโมเดลธุรกิจอีกด้วย

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา